FSRU

FSRU – TURQUOISE P

 

Kısa açıklama

Ship Type FSRU
Year Built 2019
Containment system Membrane Type - GTT MARK III
Cargo capacity 166 631 m³
Regas capacity 750 mmscf/d
Classification BV
Flag PANAMA
Engine Wärtsila-Hyundai DFDE
Speed 18 knots
LOA 294,28 m
Breadth moulded 46 m
Summer draught 12,519 m
Gross Tonnage 109 777
Net Tonnage 36 075

 

Yüzer LNG terminali (Floating Storage Regasification Unit) diğer kara LNG Terminallerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Gemilerle ithal edilen Sıvılaştırılmış Doğal Gazın depolanması ve tekrar gazlştırma hizmeti, Terminal iskelesine bağlı olarak hizmet verecek olan Yüzen Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (“FSRU”) ismi verilen gemiler tarafından sağlanmaktadır. FSRU depolarında bulunan sıvı formdaki doğalgazı üzerindeki mevcut vaporizer (gazlaştırıcı) üniteleri kullanarak gaz formuna dönüştürme kabiliyetine sahiptir.

ETKİ Yüzen LNG Terminali, artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için, bölgede kurulması planlanan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri’ne kesintisiz doğal gaz temini için yeni bir arz noktası oluşturmaktadır. Bu kapsamda Terminal lokasyonu, deniz yoluyla getirilecek LNG’nin ulusal doğal gaz iletim sistemine gazlaştırılarak gönderilebilmesi için mükemmel bir noktadadır.

ETKİ Yüzen LNG Terminali, konuya bu yönüyle yaklaşıldığında, sisteme ilave arz esnekliği kazandırmaktadır. ETKİ Yüzen LNG Terminali, doğal gaz tüketiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmaların karşılanmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Özellikle pik tüketim zamanlarında Terminalden sisteme azami miktarda gaz sevkiyatı yaparak sistem basınç profilinin korunması ve doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir. İhtiyaç duyulduğunda boru hatlarına bağımlı olmadan, farklı kaynaklardan gaz tedariğine olanak sağlanmakta, depolama ve gazlaştırma kapasitelerine uygun olarak ulusal doğal gaz sistemine ilave arz imkanı oluşturulmaktadır.

ETKİ Yüzen LNG Terminali ile, boğazlarımızda yaşanan tanker trafik yoğunluğunu artırmadan, açık denizden kolayca ulaşılabilen bir bölgede, Ülkemize yeni bir doğal gaz arz noktası ve ilave doğal gaz depolama ve gazlaştırması kapasitesi kazandırılması hedeflenmektedir. ETKİ Yüzen LNG Terminali sayesinde farklı arz kaynaklarından doğal gaz ithalatına imkân tanınacak, pik tüketim günlerinde sisteme günlük ve saatlik ilave arz esnekliği yaratılacak, ulusal doğal gaz iletim şebekesine kesintisiz besleme imkânı sağlanarak hem konut ve sanayi tüketiminde hem de elektrik sektöründe arz güvenliğine katkıda bulunulacaktır.