LNG'nin Hikayesi

LNG Nedir ?

Doğal gazın atmosferik basınçta yaklaşık olarak -162 °C'ye soğutulması ile elde edilen LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz); kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan sıvı fazda bir yakıttır. Sıvı faza geçiş aşamasında yaklaşık 600 kat hacmi küçüldüğünden taşınması ve depolanması gaz fazına göre daha uygundur. Gaz fazına dönüştürüldükten sonra tüketime sunulmaktadır. Sıvılaştırılmış Doğal Gaz olan LNG, proses esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hatları ile taşınan doğal gaza göre daha saf, kirlilik oranı düşük ve yüksek kaloriye sahip verimli bir yakıttır. LNG, enerji ihtiyacını alternatif yakıtlarla sağlayan ve yüksek yakıt tüketimine sahip tüm işletmelerde kolaylıkla kullanılabilmektedir.

 

LNG Tarihçesi ve Önemi

Dünyada uluslararası ilk LNG kargosu ihracatı 1965 yılında Cezayir’den İngiltere'ye yapılmıştır. LNG üreten ve denizaşırı ihracat yapan ülkelerin sayısı 1996 yılında sadece 8 iken, günümüzde bu sayı 25’ten fazladır. Türkiye’ de arz güvenliğinin ve arz esnekliğinin arttırılması için hem baz yük tesisi olarak çalıştırmak hem de ihtiyaç duyulduğunda pik düşürücü olarak devreye sokulmak amacıyla LNG  (Sıvılaştırılmış Doğalgaz)  çalışmalarına 1984 yılında başlanmış olup ilk olarak BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG terminali 1994 yılında devreye alınmıştır .

Özellikle kış döneminde pik doğal gaz tüketim talebinin 250-300 milyon m³ seviyelerine ulaştığı Ülkemizde, önümüzdeki dönemde ekonomimizin büyümesine bağlı olarak talebin de artacağı öngörülmektedir. LNG ithal eden ülkeler arasında 7. sırada bulunan Ülkemizin, önümüzdeki 10 yıllık dönemde artması kaçınılmaz görünen doğal gaz talebinin karşılanması için ilave LNG ithal etmesi gerekmektedir. LNG ithalatı için gerekli fiziki altyapıların bugünden oluşturulması, doğal gazın arz esnekliği ve arz güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.